Folgefonni Breførarlag AS

Heim
Turar
Bestille tur
Bedrifter
Turist informasjon
Nyhende
Om Folgefonna
Samarbeidspartnarar

Mange av arrangementa våre finn stad i:

Folgefonna nasjonalpark

 

Blåistur i Juklavassbreen, Jondal (Dagleg tilbod)

Eit av Noreg mest tilgjengelege brefall. Turen startar frå Folgefonna Sommarskisenter i Jondal (1200 m o.h.) deretter går me eller tar øko-transport opp til 1400 moh, går over snøen i ca 20 minutt før me tek på oss breutstyret og går inn i blåisen. Brefallet byr på både roleg, flat is og meir utfordrande sprekkområde.. Turen vert lagt opp etter deltakarane sine ynskje og fysiske form. For nokre tyder det klatring og adrenalin, for andre vert det ein roleg tur i ei anna verd. Ei verd av is og blåe blånar og i horisonten ser me Nordsjøen. Du kan anten melde deg på dei daglege turane, eller leige din eigen breførar.

Blåistur i Juklavassbreen Les meir..

Eigen breførar / isklatring Les meir..

Breføring mellom Fonnabu-Holmaskjer, Sundal - Odda (Dagleg tilbod)

Ruta frå Mauranger til Odda er ein ferdsleveg med lang historie. På slutten av 1800 talet og eit stykke ut på 1900 talet vart folk førde på hesteryggen opp til brekanten og dregne på slede over breen. Dampbåtane segla i mellomtida rundt halvøya og plukka turistane opp på andre sida. Det er såleis ei glede for oss i Folgefonni Breførarlag å føra tradisjonen vidare med å drive føring på den tradisjonsrike ruta for alle fjellinteresserte, med eller utan bre erfaring. Les meir..

Natur og kunnskapsjakt på Folgefonni (Dagleg tilbod)

Det er no opna ein natursti ved Folgefonna Sommarskisenter i Jondal med nye pedagogiske løysingar for effektiv og spennande læring i naturens eige klasserom. Målet er at turen skal gje deg innsikt i navigasjon med GPS samt ulike faglege smakebetar knytt til Folgefonna, breen, landskapet og klimaet. Det heile vert runda av med spekulasjonar om Folgefonna si framtid midt i eit skiftande Vestavindsbelte. Prosjektet er eit samarbeid mellom Bjerknessenteret, Universitetet i Bergen, Folgefonna Nasjonalpark og Folgefonni Breførarlag. Les meir..

Frå fjord til fonn i Bondhusdalen, Mauranger

Bondhusdalen er kanskje den flottaste dalen på Folgefonnhalvøya. Turen går frå kaien i Sundal oppetter Isvegen, til Bondhusvatnet, der ein ser Bondhusbreen. Isvegen er ein historisk veg som vart nytta til eksport av is frå breen tidleg på 1800-tallet. Frå Bondhusvatnet går ein vidare opp mot breen som kjem ned inst i dalen. Bondhusbreen kjem like ned til 400 mo.h., og er den av Folgefonna sine brearmer som beveger seg mest frå platået og ned mot fjorden. Les meir..

Blåistur i Botnabreen, Mauranger

Brefallet byr på både enkel og meir krevjande blåis i flotte omgjevnader høgt over fjorden og med flott utsikt til fjella kringom. Turane tek frå 5-6 timar alt etter ver og føreforhold. For å koma til Botnabreen køyrer ein forbi Sundal og vidare inn i Nordrepollen. Her tek ein anleggsvegen oppover i Øyresdalen. Ved kraftstasjonen ventar breføraren med alt breutstyret. Les meir..

Folgefonni på Langs, Jondal - Rosendal

Turen tek 2 dagar med overnatting på Bergen Turlag si hytte Fonnabu (eller Holmaskjer). Fyrste dagen er det 10 timar å gå, andre dagen er det 12 timar før me er nede i Rosendal. På Baroniet i Rosendal er det mogelg å avslutte turen med god mat og gode senger. Kanskje er det ein konsert du kan gå på.. Les meir..

Fjellklatring på Vassel, Herand

Det fyrste ein legg merke til når ein kjem køyrande mot Herand er den markerte bergveggen som avgrensar bygda mot Samlen. Mang ein fjellfant rekande forbi har undra seg på om det er råd å klyva i denne fascinerande skrenten. Truleg var det den same magien i dei mørke skuggane som trekte både steinaldermannen og klatringsmannen til Vassel. Les meir..

Brekurs på Folgefonni

Har lyst å kunne ferdast på eigahand på ein bre eller byrje å jobbe som breførar? Eller kanskje De er ein vennegjeng eller familie som vil gjere noko saman! Då er eit brekurs på Folgefonni noko for deg. Les meir..

Bondhusdalen

Fjellklatring

Spennande formasjon i Juklavassbreen

Isklatring

 

Norsk Fjellsportforum
English pages German seite Norske sider