Folgefonni Breførarlag AS

Taulag på veg frå Fonnabu  til Holmaskjer.

Heim
Turar
Bestille tur
Bedrifter
Turist informasjon
Nyhende
Om Folgefonna
Samarbeidspartnarar

I samarbeid med:

 

Kninnherad Turlag
Bergen Turlag

Skyss

 

Breføring mellom Fonnabu og Holmaskjer (Sundalsvegen)

[ONLINE BOOKING]

Også dette året fylgjer Folgefonni Breførarlag opp suksessen frå tidlegare år med breførarar stasjonert på Fonnabu. Breførarane går mellom Fonnabu og Holmaskjer kvar dag i perioden det er sett opp dagleg føring (sjå sesong under), men ein må booke tur på førehand for å vere sikkra tur over.

Ruta frå Mauranger til Odda er ein ferdsleveg med lang historie. På slutten av 1800 talet og eit stykke ut på 1900 talet vart folk førde på hesteryggen opp til brekanten og dregne på slede over breen. Seglbåtane og seinare dampbåtane segla i mellomtida rundt halvøya og plukka turistane opp på andre sida. Det er såleis ei glede for oss i Folgefonni Breførarlag å føra tradisjonen vidare med å drive føring på den tradisjonsrike ruta for alle fjellinteresserte, med eller utan bre erfaring.

Fakta

Turen frå Sunndal til Fonnabu går opp den nydelege Keisarstien som er godt merka med vardar og raude T-ar. Frå Holmaskjer er den gamle fertslevegen ned til Tokheim rusta opp og godt merka. Såleis kan folk på eigenhand ta seg opp til brekanten og verta førte over breen av kyndige folk. Å kryssa Folgefonna krev gode orienterings kunnskapar samt breutstyr. For mange stoggar difor turen anten på Fonnabu eller Holmaskjer sommarsdagen. Etter at me starta føring her i 2001 har fleire kunna kryssa breen og oppleva kontrastane mellom sommar og vinter i dei varme liene på begge sider av breen.

Folgefonnstunnelen gjer at ein kjem seg frå Odda til Mauranger (Sundal) på 10-15 minuttar. Frå Rosendal til Mauranger (Sundal) er det 40 minuttar. Henting av bilar er difor svært enkelt med buss eller taxi. Dette er ein familie vennleg tur i dramatiske omgjevnader, med utsikt til havet i vest og Hårteigen i aust. Nærare informasjon om hyttene og ruta opp til breen kan ein få ved å venda seg til Bergen Turlag 55 33 58 10 og www.bergen-turlag.no. Turen over breplatået byr på alt frå flott sommar vær til snø og regn. Det er difor naudsynt å pakka sekken som om ein skulle på vinter tur. Hue og vottar er obligatorisk utrusting samt solbriller og solkrem.

Krav til deltakarane er normalt god form. Tung oppstigning til breen på begge sider. Sjølve breturen går i roleg tempo over breen. Turen byd på nydeleg utsikt i alle retningar, ein er på Noregs tak! Hardangervidda og Hårteigen i aust, Nordsjøen i vest, Rosendalsalpane i horisonten og Hardangerfjorden under oss for å nemne litt av det ein ser..

Sesong

Sesongen for denne turen startar 15 juni og varar fram til midten av september. Turen er "dagleg" frå og med 12. juli til og med 04. aug i 2013 (forutsatt at det er bookinger). Utan om denne tidsperioden må ein tinge god tid i førevegen og prisen er ein annan. Normalt arrangeres denne turen også kvar helg i august.

Lengde

Ein brukar ca 3 timar mellom Fonnabu og Holmaskjer. Det er 5,5 km i luftlinje, og ca 200 høgdemeter forskjell.

Vest-Aust: Sundal (Mauranger) til Fonnabu 6-8 timar, Fonnabu til Holmaskjer 3 timar (med breførar), Holmaskjer til Odda (Eitrheim) 4 timar.

Aust-Vest: Odda (Eitrheim) til Holmaskjer 6 timar, Holmaskjer til Fonnabu 3 timar (med breførar), Fonnabu til Sundal (Mauranger) 5-6 timar.

Påmelding

Tur førehand tingast. Telefon 55 29 89 21/ 95 11 77 92, web: www.folgefonni-breforarlag.no, Online booking, eller besøk oss på vårt kundesenter; Juklafjord.

Kapasitetsavgrensinga er overnattingsplassar på hyttene.Grunnen til at alle må førehands tinge tur er at me vil ikkje arrangere tur i den daglege perioden dersom ingen er påmeldt, derfor viktig at ein booker tur.

Overnatting Fonnabu (DNT/BT sjølvbetjenthytte med 32 senger) Holmaskjer (DNT/BT sjølvbetjent hytte med 20 senger).

Passer for

Turen mellom Fonnabu og Holmaskjer er den lettaste delen av turen. Opp og ned stigninga til breen er tyngst. Ein bør vere fjellvandt for å gå denne turen.

Kart med rute innteikna


Vis Sundal-Odda i eit større kart 

Utstyr

Naudsynt breutstyr er inkludert i prisen. Alle må ha med seg vinter klede, ull innerst, vind og vasstette klede, vottar, hue, skjerf, solbriller, solkrem, drikkeflaske. Anbefalar at ein har 1:50000 kart (Folgefonna Nasjonalpark) og kompass (evt. også GPS), ridevegar på båe sider av breen er merka, men er skodda tett er det viktig at ein har med seg orienteringsutstyr. .

Pris

600 pr person. 10% familie rabatt (min 3 personar) (DENNE PRISEN GJELD NÅR TUREN ER DAGLEG)

Taulag klare til å byrje å gå.

Pyttebu

Fonnabu i kveldsljos.

Bondhusdalen

Ved fjorden er det sommar og grønt!

 

Norsk Fjellsportforum
English pages German seite Norske sider